Valtion energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Hoiamme energiatukihakemukset ja raportoinnin asiakkaan puolesta.

Yrityksille energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Energiatukea myönnetään esimerkiksi yritysten aurinkosähköinvestointeihin, jossa tuki on tällä hetkellä 20 %.

Vuosina 2020-2022 ARA myöntää energia-avustuksia myös asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksia voivat ympäri vuoden hakea

  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä